Şubat 22, 2024

TURKİHS NEWS

TURKİHS NEWS

Bakan Nebati: ‘Bin marka kooperatifiyle 1 milyar dolar ihracat hedefimiz var’

12 min read
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kadın Kooperatiflerimiz için belirlediğimiz yol, öncelikle 2022'de 81 ilden 81 marka kooperatifimizi istediğimiz seviyeye çıkartacaktır. Daha sonra, bu heyecanı ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında bin marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Nebati, Adana’daki bir otelde düzenlenen ‘Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’na katıldı.
Burada konuşan Bakan Nebati, “Son 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız dönüşüm hamleleriyle demokratik standartların geliştirilmesi, kalkınmanın hızlandırılması gibi konularda önemli mesafeler kat ettik. Bir yandan sanayi, ulaşım ve sağlık altyapımızı geliştirirken, diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, ihracatın çeşitlendirilerek artırılması ve istihdam piyasasının iyileştirilmesi yönünde kayda değer gelişmeler sağladık. Ülkemizde her ne kadar nüfusun yaklaşık yarısını kadınlar oluştursa da ekonomik hayata katılım bakımından erkeklere kıyasla sınırlı kaldıklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımızın ekonomiye katkı sunacağına gönülden inanıyorum”

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katkı ve katılımlarına önem verdiklerinden bahseden Bakan Nebati, “Bizler, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katkı ve katılımlarına önem veriyor, bunu daha ileriye taşımak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Ancak elbette kadını, sosyal, kültürel, fıtri bütün bağlarından kopararak salt ekonomik bir özne olarak da kesinlikle görmüyoruz. Kadınlarımızın annelik yaparken gösterdiği muazzam özveri ve aile hayatı içindeki üretken konumu, asla küçümsenemez, asla değersizleştirilemez. Öte yandan, ‘Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma’ hedefimizin gerçekleşmesi yolunda, kadınlarımızın ekonomimize giderek artan oranda katkılar sunmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Bu sebeple, çalışma hayatına katılmak isteyip de çeşitli sebeplerle katılım sağlayamayan kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak bizim en önemli görevlerimizden biridir” diye konuştu.

“Her ilimizde üniversite var”

Kadınların işgücüne katılım oranının daha da artması gerektiğini anlatan Bakan Nureddin Nebati, daha sonra şunları söyledi:
“İktidara geldiğimizde yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların işgücüne katılım oranı bugün yüzde 34,9 seviyesine yükselmiş durumda. Ancak bu rakamları elbette yeterli bulmuyoruz. İşgücüne katılım oranının, eğitim düzeyiyle yakından ilişkili olduğunu görüyoruz. Nitekim yükseköğretim mezunu kadınlarımızın işgücüne katılım oranı yüzde 70’ler seviyesinde. Dolayısıyla, kadınların işgücüne katılımını artırma hedefimiz çerçevesinde odak noktamızda eğitim yer alıyor. Bu sebeple kız çocuklarımızın eğitimine özel önem veriyoruz. 2002-2003 döneminde yüzde 91,9 olan kız çocuklarımızın ilköğretimdeki brüt okullaşma oranını bugün yüzde 97’ye yükselttik. Yüksek öğrenime erişimi kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerimizin sayısını 200’ün üzerine çıkardık. Çok şükür bugünün Türkiye’sinde artık her ilimizde üniversitemiz var.”

“Kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İşgücü piyasasında daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Gerek kamu bankalarımızın kredi programları gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumlarımızın destek programlarıyla kadınlarımızın her zaman yanındayız. Kadın istihdamının teşvik edilmesi amacıyla 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay süresince SGK desteği sağlıyoruz. KGF Yatırım Destek Paketi’nden de kadın girişimcilerimizi ve kadın yöneticisi bulunan işletmeleri yüzde 90 kefalet oranıyla faydalandırıyoruz. Kadın işletmelerine finansman ve danışmanlık desteğine yönelik uygulanan Program kapsamında kadın yöneticisi bulunan işletmelerimize, KGF kefaleti sağlarken, bu işletmelerin imalatçı ve ihracatçı olmaları hâlinde kefalet limitini daha da yükseltiyoruz” dedi.

“Hepimiz aynı gemideyiz”

Kadın kooperatiflerine çok önem verdiklerini anlatan Bakan Nebati, “Dünyadaki en başarılı ekonomi modellerinin bilgi paylaşımını, birlikte üretmeyi ve açık inovasyonu merkeze aldığını görüyoruz. Dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlikte üretmenin sağladığı özgüvene, güce, birliktelik ruhuna inanıyoruz. Dayanışma ve iş birliğini, yalnızca kar amacı güden, duygusuz bir makinenin birbirini döndüren çarkları olarak değil, duygu yüklü, capcanlı bir organik yapının azimle, arzuyla, yüce bir ruhla birbiri için çalışan unsurları olarak tanımlıyoruz. Türkiye’de hepimiz, aynı gemideyiz. Hızımız ortak, gücümüz ortak, üretimimiz, hayallerimiz ortak. Biz bir bütünüz. Bu yüzden, toplumun tüm unsurlarını dayanışma çerçevesinde, yaşayan bir organizma olarak düşünmek, ona göre hareket etmek durumundayız. İşte bu organik ve yaşayan bütünün en değerli parçalarından biri de kadın kooperatiflerimizdir. Öncü kamu bankalarımızdan Halkbank’ın çok önemsediğim projesi, Üreten Kadınlar Toplantıları ve Zirvesi kapsamında geçen yıl 7 bölgeden 81 ilimizin kadın temsilcileriyle buluştuk” ifadelerini kullandı.

“Kooperatiflere çeşitli destekler sağlanıyor”

Türkiye’de toplam bin 30 kadın kooperatifi olduğunu bu kooperatiflerinde 809’unun aktif olduğunu vurgulayan Bakan Nureddin Nebati, daha sonra şunları aktardı:
“Tüm bu kooperatifler muazzam bir ekosistemi ve beraberinde çok ciddi bir potansiyeli oluşturuyor. Ancak sahadaki tespitlerimiz bize gösteriyor ki bu potansiyel enerjiyi ortaya çıkarabilmek için kooperatiflerimizin yolunu açacak çalışmalar yapmamız gerekli. Hedef, bir yandan aktif kadın kooperatif sayısını artırırken bir yandan da niteliği geliştirmek olmalı. Birbirini tekrarlayan, üretim ve pazarlama konularında yeterliliği olmayan kooperatifler yerine, yerel ürünlerini ve imkanlarını iyi tanıyan, temsil kapasitesi yüksek, üretim ve pazarlama ağları kuvvetli kadın kooperatiflerine ihtiyacımız var. İşte bu hedefle çıktığımız yolda Halkbank bir yandan yeni kurulan kooperatiflere finansman desteği sağlarken, mevcut kooperatiflere de en uygun faiz oranıyla kredi kullanma imkânı sağlıyor. Ayrıca, kooperatiflerimizin gelişmesi amacıyla, ihtiyaçları olan eğitimler düzenleniyor ve ürünlerini tanıtıp satabilmeleri için iş ağlarını genişletmek üzere çeşitli destekler sağlanıyor.”

“81 ilde 81 marka kooperatifi”

81 ilde 81 marka kooperatifi çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Anadolu’yu karış karış ziyaret ederken gördük ki her yöremizin her ilimizin muazzam bir çeşitliliği var. Allahu Teala bize inanılmaz bir zenginlik nasip etmiş. Kadın kooperatiflerimiz, bu zenginlikten doğan ürünleri öncelikle ülke içerisinde sonra da tüm dünyaya tanıtılması ve satılması konusunda çok önemli bir rol üstleniyorlar. Bu kooperatiflerimiz Türkiye’nin ulusal ve organik iş birliği ağının çok önemli bir parçasını oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda ihracatçı olma özellikleri sayesinde ülke ihracatımıza da doğrudan katkı sağlamak konusunda büyük bir potansiyel barındırıyorlar. Tabi tüm bu sürecin anlamlı bir değere dönüşmesi için, katma değerli ürün üretip satabilen marka kooperatiflere ihtiyacımız var” diye konuştu.

“2023’e bin marka kooperatif hedefi”

2022 yılının sonuna kadar 81 ilde 81 marka kooperatifi oluşacağını kaydeden Bakan Nebati, “Bugün buradan müjdesini vermek isterim ki kadın kooperatiflerimiz için belirlediğimiz bu yol, öncelikle 2022’de 81 ilden 81 marka kooperatifimizi istediğimiz seviyeye çıkartacaktır. Daha sonra, bu heyecanı ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında bin marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Arkadaşlar bu ulaşılması zor olmayan, altyapısı hazır ve üzerinde ilerlemeye başladığımız bir yol. İnşallah bu hedefimizi yakalayıp zamanla çok daha üzerine de çıkacağız. Tüm kadınlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Bütçede oluşan maliyet sınırlı kaldı”

Türkiye Ekonomi Modeli’nin başarılı bir şekilde uygulandığını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Önümüzdeki yeni dönemde, küresel fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak amacıyla kurguladığımız Türkiye Ekonomi Modelimiz’i başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Modelimizin odağında ihracatı, üretimi, istihdamı ve yatırımları artırırken, cari dengeyi kalıcı olarak tesis etmek yer alıyor. Bu sayede makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek küresel değer zincirlerinde yükselmeyi hedefliyoruz. Uygulamaya aldığımız Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) ile YUVAM Hesabı gibi destekleyici alternatif enstrümanlarla finansal istikrarı sağlamlaştırdık. 2021 Aralık ayında devreye aldığımız Kur Korumalı Mevduat Uygulaması sayesinde Döviz Tevdiat Hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 10 puanın üzerinde azalmış mevduatın vadesi ise iki katına çıkmıştır. KKM ayrıca döviz kuru istikrarına da katkı sağlanmıştır. Bununla beraber, kamuoyundaki bazı spekülatif tartışmaların aksine bütçeye oluşturduğu maliyet de sınırlı kalmıştır” şeklinde konuştu.

“Bütçeden 21,1 milyar lira ödeme yapıldı”

Bütçeden ödenen tutarları da aktaran Bakan Nureddin Nebati, “Nitekim bütçeden Mart ayında 11,7 milyar lira, Nisan ayında 4,6 milyar lira ve Mayıs ayında 4,8 milyar lira olmak üzere toplam 21,1 milyar lira tutarında ödeme gerçekleşmiştir. Ayrıca, KKM uygulamasının bütçeye olası maliyeti bakanlığımız tarafından farklı senaryolar dahilinde yakinen takip edilmektedir. Çeşitli mecralarda gündeme getirilen şişirilmiş bazı rakamlar gerçeği yansıtmıyorlar. Türkiye ekonomi modeli ile ayrıca üretimin arttırılmasına yönelik adımlar almaktayız. Bu kapsamda ihracatçı şirketlerimizle sanayi şirketlerimiz için kurumlar vergisini 1 puan indirerek uluslararası rekabetçilik düzeyini artırıyoruz. Kredilerdeki selektif yaklaşımımızla yatırımları desteklemeye yönelik kredileri önceliklendiriyoruz. Bu çerçevede 60 milyar lira tutarında Hazine destekli KGF paketlerini uygulamaya aldık. Benzer şekilde ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere uzun vadeli finansman sağlamak üzere 150 milyar liralık bir imkanı da hayata geçirdik. Bu adımlara ilave olarak, tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan BSMV oranını yüzde 10’a çıkartarak kredilerin üretime yönlendirilmesini sağlıyoruz. Bu adımın, aynı zamanda enflasyonla mücadele sürecine de katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.

“Mali disiplinden vazgeçmeden desteklemeler sürecek”

Vatandaşların desteklemeye devam edeceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Tasarruflarını milli paramız olan Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza yeni bazı enstrümanlar da hazırladık. Bu kapsamda, tasarladığımız Gelire Endeksli Senetleri (GES) bireysel yatırımcılarımıza sunuyoruz. Buna yönelik talepleri 15 Haziran’dan itibaren almaya başladık ve önümüzdeki hafta 22 Haziran tarihine kadar talep toplama süreci devam edecek. GES’lerin getirisi yıllık minimum yüzde 23,04 olacak ve kupon getirileri vatandaşlarımıza 3 ayda bir ödenecek. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına göre bu getiri miktarının artma potansiyeli de söz konusudur. Bir yandan da ülkemizde sermaye piyasalarının gelişimi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. SPK geçen hafta aldığı kararla halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda, tahsil edilen ücretlerde indirime gidildi. Ayrıca, Borsa İstanbul nezdinde ‘Emtia Pazarı’ da kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara ivedilikle başlandı” ifadelerini kullandı.

“Esen her rüzgarda savrulmayız”

Türkiye’nin basiretli, ferasetli ve azimli insanların ülkesi olduğunu aktaran Nureddin Nebati, daha sonra şu ifadeleri kullandı:
“Bu ülke hiçbir zorluk karşısında asla pes etmeyen insanların ülkesidir. Bugün tüm dünyada yaşanan bir dönüşüm süreci söz konusu. Küreselleşme karşısında bölgeselleşme eğilimlerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bununla beraber Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle üretim ekonomisi olma yolunda kararlı adımlar atan; yeni dönemde oluşan tüm fırsatları değerlendirmek isteyen bir Türkiye’miz var. Elbette hiçbir değişim ve dönüşüm süreci kolay olmaz. Bunu en iyi anlayacak kişilerin kadınlarımız olduğunu düşünüyorum. Bir anlamda ülkemizin doğum sancıları diyebileceğimiz bu değişim süreci, ülkemiz ve insanımız için daha müreffeh, daha güzel yarınlara gebedir. Türkiye, mevcut potansiyelini, kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde gün be gün hayata geçirerek küresel sahnedeki etkinliğini artırma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bizler, tüm mücadelelerimizi evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakabilmek, Türkiye’mizi küresel arenada hak ettiği yere getirebilmek için veriyoruz. Elbette bu süreçte bize çelme takmak isteyen, önümüze duvar örmek isteyen, inancımızı sorgulatarak bizi bu yoldan çevirmek isteyenler olacaktır. Ancak unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla topyekun seferber olmayı bilmiş vatanını hep birlikte savunarak zafere ulaşmış bir milletin torunlarıyız. Öyle, esen her rüzgarla savrulacak kuru bir yaprak kesinlikle değiliz. Şimdi, bu küresel dönüşüm sürecinde de benzer bir anlayışla kadınıyla, erkeğiyle, sanayicisi, çiftçisi, esnafı, ücretli çalışanıyla el ele verdiğimizde Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir güçlük asla söz konusu değildir.”

“Azimle ilerlemeye devam edeceğiz”

Türkiye’nin birçok mega altyapı projesinin tamamlandığını aktaran Bakan Nebati, “Bugün birçok mega altyapı projesini tamamlamış, dünyanın hemen her köşesine yaptığı ihracatını sürekli artıran, insansız hava araçları, elektrikli otomobil ve hatta jet motorları dahil yüksek teknolojili üretime yönelmiş özgüvenli bir Türkiye’miz var. Bunların tamamı 20 sene evvel sadece güzel birer hayalden ibaretti. Ancak bugün, tüm bunlar bizim somut kazanımlarımızdır. Bugün, yarına dair kurduğumuz tüm hayallerimiz de inancımız, azmimiz ve birlikte vereceğimiz mücadeleyle inşallah hep beraber göreceğiz ki yarın somut birer kazanıma dönüşecektir. Ülkemizin bu ekonomi seferberliğinde, kadınlarımız ve kadın girişimcilerimizin çok önemli bir rol ifa edeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bizler, ülkemizin yarınları için üreten, ihracat yapan, istihdamı artıran, ülkemiz için taş taş üstüne koyan her kim varsa onun yanında olmaya ve gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın her alanda, evinde, işyerinde, sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olmaları için önlerini açmayı da aralıksız sürdüreceğiz. İdeallerine ulaşan, mutlu bir toplum inşa etme yolunda kadınlarımızın ülkemize, ekonomimize ve insanımıza sunacağı daha birçok katkının olacağından hiçbir şüphe duymuyorum. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu bilerek yolumuzda azimle ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Nebati ve yetkililer tarafından 8 girişimci kadına temsili kredi takdimi gerçekleştirildi.

Umutcan İşledici – Elif Ayşenur Bay
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir